Wat We Wel Willen

De waan van de dag lijkt geregeerd te worden door wat men niet wilt. Het koor van individuen zingt uit volle borst over zijn eigen problemen. Vanuit het geloof dat er onder al die verschillende stemmen iets is dat ons als mensen bindt verzamelt BOG. antwoorden op de vraag:
“Wat willen we wel?”
Dat doet BOG. niet alleen.

Als het op samenleven aankomt is immers iedereen ervaringsdeskundige. Los van een opleiding, beroep, expertise, talent, afkomst of milieu. Daarom maakt BOG. Wat We Wel Willen in samenwerking met een groep van vijftien deelnemers met verschillende achtergronden en leeftijden. 
Een voorstelling gebaseerd op voorstellen voor onze huidige samenleving: van grote tot kleine ideeën, van utopische idealen tot bescheiden plannen.

Wat We Wel Willen is de eerste uitkomst van een experiment in samenwerken en is alleen op 6 en 7 december te zien in de Brakke Grond in Amsterdam. 

van en door
Benjamin Moen Lisa Verbelen Judith de Joode Sanne Vanderbruggen Roos Euwe Roos Sparreboom Marthe Koning Mike Verhiel Andrea Beelen Thijs Launspach Cees Walburgh Schmidt Paul van der Heijden Esther van Nieukerken Paul Mulders Niek van Drie Megchel van Es Miriam Al Susanne Linda Vyent

productieleiding
Job Rietvelt

zakelijk leiding
Anne Baltus

technisch producent
Emiel Rietvelt

publiciteit
Dieke van der Spek

Met steun van
De Brakke Grond, Het Zuidelijk Toneel, Fonds Podiumkunsten

WANNEER / TE ZIEN / GEWEEST / OOIT / GESPEELD / GEWEEST / TOEN HEBBEN MENSEN HET GEZIEN /