Over BOG.

Vanuit de overtuiging dat we moeten zoeken naar wat ons als mensen bindt zonder de waarde van het verschil uit het oog te verliezen, maakt BOG. compromisloos, eigenzinnig en open theater voor de zoekende mens anno nu. 

BOG. is de collectie van theatermakers Judith de Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en Lisa Verbelen, dramaturg Roos Euwe, zakelijk leider Anne Baltus en hoofd productie Mara Aronson.

BOG. maakt filosofische, talige, muzikale voorstellingen over wezenlijke thema’s uit het leven van ieder mens. Sinds de eerste voorstelling BOG. een poging het leven te herstructureren (2013) maken we werk over alles waar de mens vat op tracht te krijgen maar te groot is om vast te pakken. We onderzoeken thema’s waar ieder mens in het dagelijks leven mee te maken krijgt: het gehele leven, de mening, geloof, tijd en beweging, volwassenheid, existentiële eenzaamheid, rouw, taal, identiteit.

Met elke voorstelling proberen we ons eigen perspectief te overstijgen, ons te verplaatsen in anderen en het publiek een bredere blik op het menszijn te bieden. We verzamelen verschillende ideeën en ervaringen onder meer via het BOG.ledenbestand, een groep van inmiddels driehonderdvijftig mensen. Hun antwoorden op onze vragen omtrent een bepaald thema, gebruiken we als inspiratie voor een nieuw werk. Met onze voorstellingen willen we verbindingen leggen tussen het algemene en het specifieke, het dagelijkse en het uitzonderlijke, het persoonlijke en het universeel menselijke.

BOG. is een collectie van makers die vaak collectief werken: we bedenken samen de concepten, schrijven samen de tekst, creëren samen het toneelbeeld, staan samen op het podium en vormen samen de organisatie. De collectief gemaakte voorstellingen vormen de kern van BOG.. Daarnaast hebben de makers binnen BOG. een eigen artistiek traject waarin zij zich individueel ontwikkelen en waaruit solo’s, duetten, publicaties, installaties en andere werken kunnen voortkomen.

In mei 2022 openden wij samen met De Warme Winkel (voorheen Toneelgroep Amsterdam) de eerste Amsterdamse theaterbroedplaats achter station Sloterdijk: De Sloot. Een werkplaats voor theatermakers, een volwaardige vlakke vloer theaterzaal en een kleinere zaal, drie grote repetitieruimtes, meerdere werkateliers en een groot café/restaurant. 

Het bestuur van BOG. bestaat uit
Pien van Gemert (voorzitter). Pien is vennoot bij het coachingsbureau Coaching in Cultuur en werkt bij Kunsten ’92 als programmaleider van de Fair Practice Code. Ze is gespecialiseerd in samenwerking, innovatie, besluitvorming en theatermarketing en is werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij meerdere theaterorganisaties.
Jacqueline Schokking (penningmeester). Jacqueline is werkzaam als Corporate Development Manager bij Royal Cosun, een landbouw-cooperatie die voedseldingredienten produceert. Daar is ze verantwoordelijk voor strategische projecten, investeringen en overnames. Ze heeft ervaring op het gebied van strategie, financien, project management en fundraising bij verschillende bedrijven en organisaties.
Berthe Spoelstra. Berthe is dramaturg en schrijver. Ze werkt samen met vele uiteenlopende theatergezelschappen en regisseurs, waaronder o.m. Tijd van de Wolf (Alexandra Broeder). Daarnaast is ze studieleider van de Regieopleiding van de Academie voor Theater en Dans (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en schrijft ze romans (gepubliceerd bij Van Oorschot).

Voor de periode 2021 – 2024 ontvangt BOG. subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.
Stichting BOG. is een ANBI. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden.
Directie en medewerkers worden betaald volgens de CAO Toneel en dans.

Klik voor het beleidsplan,  het jaarverslag 2020, 2021, 2022.